Telepatia - návod

Mimozmyslovo prenášať myšlienky na druhé bytosti vieme celkom prirodzene všetci. Môžeme ich však pravidelne rozvíjať až do vedomej telepatickej schopnosti. Telepatia je známa a už výskumom potvrdená vec (biológ Rupert Sheldrake). Stačí iba pevné rozhodnutie, rovnaké ako keby sme sa išli momentálne učiť jazdiť na bicykli, čítať, spievať, maľovať. Všetko chce cvik, prax a vôľu - toto sú kľúčové faktory. Tréning môže trvať týždeň, mesiac, ale aj celý rok.

Nižšie nájdeš návod, ktorý je čisto z našej praxe a nielen my sme vďaka nemu získali mnoho potvrdení, že možno odovzdávať myšlienky telepaticky.

Svoje experimenty si potvrdzujte

Pri telepatickom pôsobení sa chceme vyhnúť obyčajnej náhode. Je dobré mať istotu, že naše pôsobenie je reálne. Obstaraj si preto denníček (či v papierovej alebo elektronickej podobe), kde si budeš zaznamenávať:

1) aké myšlienky si odovzdával

2) čo sa udialo v nasledujúcich 5 až 10 minútach po pôsobení

Sám budeš prekvapený, ako sa bude tvoja úspešnosť zlepšovať už po prvých desiatkach pôsobeniach. Pri pravidelnom tréningu už čoskoro budeš mať neprerušený rad úspešných pôsobení, ktoré budeš mať aj reálne potvrdené.

Pôsobte iba láskyplne a nápomocne

Schopnosť silnej telepatie je väčšine ľuďom od narodenia uzavretá z dôvodu neschopnosti ovládať svoje žiadostivosti, predstavy a už vôbec nie svoju myseľ a k tomu máme neustále v sebe zakorenený pocit, že musíme pred sebou neustále niečo skrývať.

Téma tajomstvo je zaujímavé samo o sebe a astrálny cestovateľ čoskoro pochopí, že je to len ilúzia hmotného sveta. :)

Vo chvíli, keď započneš otvárať svoju schopnosť telepatie, spadá na teba veľká zodpovednosť voči osobe, ktorej předáváš svoje myšlienky. Je tvojou povinnosťou ľuďom pomáhať a pôsobiť tvorivým, podporným spôsobom. Konaj iba to, čo by bolo aj tebe príjemné a vždy sa pred samotným pôsobením vcíť do človeka, či aj pre neho je všetko príjemné.

Z tohto dôvodu je praktické utvoriť skupinu kamarátov, ktorí sa budete vzájomne ovplyvňovať. Teda všetci navzájom budú o telepatickom pôsobení vedieť, budú tolerantní a nadšení k novému poznaniu.

5 krokov k telepatickému pôsobeniu

Zameranie osoby

Zavri oči a vybranú osobu si v mysli predstav, ako najlepšie dokážeš. Prax hovorí, že stačí iba tvár.

Scénické určenie

Utvorte si v hlave obraz, ako osoba doslova koná čo si len zmyslíš, ale je to pre ňu prospešné. Celú scénu dokonale vizualizuj vo svojej mysli aspoň po dobu 5 minút, čím vytvoríš dostatočne veľký energetický náboj.

Odovzdanie myšlienky

Pridaj motivačné slovné pôsobenie v budúcom a následne v prítomnom čase. Všetko si pritom dokonale vybavte a dodajte aj potrebné nadšenie. Opäť 5 minút.

Napríklad: "CHCEM ísť na druhú stranu miestnosti a IDEM na druhú stranu miestnosti".

Energia myšlienky

Teraz v priebehu 10 minút vizualizuj energetický náboj v podobe veľkej bielej gule, ktorá stúpa z tvojej hlavy stále nahor, až do vesmíru, Univerza, odkiaľ následne padá až do hlavy vybranej osoby, kde sa príjemne ukladá so všetkými motivačnými pôsobeniami.

Stabilizácia prenosu

Vytvor medzi vami jednosmerný energetický tunel, či vizualizuj valec z tvojej hlavy do hlavy onej osoby. Predáváš nielen Silu, ale s ňou aj neodkladnú myšlienku na vykonanie daného činu.
 

Teraz už len počkajte 5 až 20 minút pre požadovaný efekt.

Čo sa deje pri prenose myšlienok?

Ty predávaš svoju Silu s myšlienkami, ktoré k tebe patria. Tieto sú buď tak silné, že príjemcu ovplyvnia k úkonu, alebo sú ním myšlienky rozložené a príjemca si ponechá tvoju čistú Silu, teda k činu nedôjde.
Príjemca často ani netuší cudzie myšlienky, ktoré na neho pôsobia tak silno, že ide a vykoná ich.

Keď čin nevykoná, potom je potrebné zaslať silnejšiu koncentráciu energetického náboja. Len málokedy ale narazíš na ľudí, ktorí by nepodľahli aj veľmi slabému pôsobeniu.

Príjemca pociťuje neodkladnú potrebu danú myšlienku vykonať a následne prežiť uspokojenie z uskutočnenia.

Začiatky

Vyber si ľudí, ktorí sú zamestnaní bežnými maličkosťami a nevedia, kde im hlava stojí. To sú pre teba tí správni, lebo oni ani nevedia, že myšlienky idú zastaviť a naivne sa domnievajú, že musia všetky pochabé kroky splniť.
Je úplne jedno, či je ovplyvňovaná osoba u teba, alebo v inej krajine, ale napriek tomu je dobré ju mať pre začiatok po celú dobu nepozorovane na očiach. Na dokonalejšie pôsobenia sa vypracuješ časom.
Pre začiatok si vyber jednoduché úlohy, ako premiestnenie kvetináča, hranie s fitloptou, hodenie mokrej školskej špongie učiteľom cez triedu (nutné pôsobiť už cez prestávku), vyhodiť ceruzku do vzduchu, poskakovať si ... Nápadom sa medze nekladú, ak sú až detsky čisté.
Najväčšie úspechy budete mať s prenesenými myšlienkami, proti ktorím nebude ovplyvňovaný príjemca protestovať. Teda to, čo mu nepríde moc bláznivé a čo radšej urobí, než aby sa myšlienky zbavil.

Pokročilí

Keď pre telepatické pôsobenie čerpáš iba zo svojich životných zásob Sily, potom po desaťminútovom pôsobení budeš natoľko vyčerpaný, že sa zvalíš na stoličku a niekoľko minút sa z pôsobenia budeš sám spamätávať.

Ovládanej osobe totiž posielaš svoju Silu ... A tomu sa dá predísť už v prvej chvíli, keď sa najprv ty sám napojíš na zdroj nevyčerpateľnej a čistej Sily, vesmír, Univerzum.

Tu uvádzame zjednodušený návod, ako to dosiahnuť:

1) Základom je vedieť ovládať svoju myseľ. Podrobný návod tu.

2) Seď a sústreď sa len na svoj dych.

3) Všetko okolo úplne ignoruj.

4) Vizualizuj si (predstav si) okolo seba nekonečnú bielu Silu. (Táto Sila ťa môže obklopovať, alebo môže byť v podobe bieleho prúdu Sily, ktorý začína nekonečne ďaleko vo Vesmíre)

5) Všetku túto Silu do seba saj ako špongia.

6) Môžeš sa pri pôsobení vnímať ako "prietokový ohrievač". Prijímaš nekonečnú energiu, ktorú nadefinuješ na dané pôsobenie a posielaš ju ďalej.

 Skúšaj stále ťažšie a absurdnejšie situácie, napríklad pôsobenie pre behanie v miestnosti, spievanie konkrétne pesničky, mávanie rukami, odchod z miestnosti ... Vždy ale v rámci medzí, preto radšej pomáhaj pre dobrú náladu, smiech, radosť, pohladenie ...

Ako získať telepatickú imunitu

Pre ochranu pred myšlienkami z vonku použi návod Vytvorenie vlastnej bezpečnej sféry
Časom spoznáš svoju myseľ a budeš chcieť ísť stále ďalej.

Upozorňujeme, že táto schopnosť slúži len ako tvoj osobný dôkaz existencie Síl medzi nebom a zemou. Nezneužívaj, naopak pomáhaj.

Nové a moderní audio meditace

Přejít na web

Astrálne cestovanie

Poznaj život nezávislý na hmotnom tele

Chcem astrálne cestovať