Rozhovor so Sidrisom

Aké je to byť mimotelovým cestovateľom a prechádzať svojím vedomím rozlične obmedzené dimenzie? Túto natoľko úchvatnú tému, teraz môžeme spolu otvárať v otázkach a odpovediach, ktoré budú vychádzať verejne. Môžeme tu ľudsky zhrnúť všetky poznatky z našich poznaní. Voľne sa tak pýtajte na čokoľvek priamo do emailu pohodove@astralnicestovani.cz Vďaka nášmu zdieľaniu tak každý ľahšie nájdeme svoju cestu týmto svetom.

Začnime sériou otázok od Lukáša, ktorý študuje psychológiu a psychoterapiu, zaujíma sa o meditácie, jogu a životný štýl Východu, skrze ktoré skúma javy astrálneho cestovania.

Čo hovoríte (ak ste čítal) na autora R. A. Monroa a jeho knihu Cesty mimo telo, Monroe opisuje vlastne chaotický svet, zakaždým cestuje niekam inam než chce, jeho cesty nie sú presné so skutočnosťou, mohol by som povedať nekontrolovateľné astrálne cestovanie..

Spomínanú knihu som nečítal, avšak popis chaotického sveta určite súhlasí predovšetkým z pohľadu cestovateľa, ktorý nemal prípravu ovládnutia vlastnej mysle. Pri poznaní nášho vedomia, či mimotelového cestovania opúšťame dovtedy pre nás bežnú a veľmi obmedzenú sféru, ktorej panuje priestor, čas a hmotná stálosť.

Akonáhle vedome vystúpime z nášho hmotného tela, potom sa ocitáme v priestore, v ktorom hmotná stálosť už nemá svoje úplne dané pravidlá a priestorom sa dá ľubovoľne pohybovať. Je možné ich ctiť, ale už nás nezastaví hmotná prekážka, ak si to sami neželáme. V pokojnom stave mysle je možné sa prechádzať po svojom dome, ale rovnako tak sa ocitnúť v dome svojho známeho. Všetko záleží na schopnostiach udržať myseľ úplne sústredenú na cieľ. Naše vedomie v tejto sfére, ak chcete dimenzií, si ponecháva svoj tvar, vďaka čomu máme stále pocit, že sme to my, s rukami a nohami, aj napriek tomu, že hmotné telo leží napríklad na posteli.

V ďalších dimenziách už strácame nielen obmedzenia hmotné stálosti, priestorového pohybu, ale aj času. Mimotelový cestovateľ sa tak nachádza v stále menej obmedzenom svete, kde doslova vládne len svojimi vlastnými myšlienkami. Nezáleží tu ale na podmienke chtíča dobra alebo zla, ale na čo myslí, čo teda vytvára, konštruuje, to sa doslova v dimenzii stane. Iba myšlienky s vedomím určujú, čo sa bude diať, pretože každá myšlienka doslova vytvára podmienky styku s ostatnými dimenziami. Nikto nemôže zasahovať do jeho dimenzie bez dovolenia cestovateľov, rovnako tak on nemôže meniť to, na čom má zásluhu iné vedomie.

Zoberme si teraz príklad bežného človeka, ktorý je zvyknutý na hmotný svet. Ak sa ocitne vedomím mimo obmedzenia, na ktoré bol zvyknutý, tak ho to prirodzene nenechá v kľude, rovnako ako jeho myseľ, na ktorej teraz všetko závisí.Ak bude chcieť do A, ale myslieť na B, potom sa ocitne na mieste B.

Každý si môže svoju schopnosť sústredenia úplne jednoducho vyskúšať počas nasledujúcich desiatich minút. Pre ľahšiu realizáciu zavrieme oči a chceme sa sústrediť na modrú guličku. Nič iné neexistuje po dobu desiatich minút. Na ako dlho naozaj dokážeme v mysli udržať modrú guličku? A teraz bez myšlienok na fyzické vnemy, chute, nálady a životné plány. Zvládneme udržať modrú guličku aspoň pár sekúnd, minútu či snáď dlhšie? Podobné je to aj po vystúpení nášho vedomia z tela. Stane sa iba to, čo my chceme a zároveň dokážeme reálne udržať. V tejto chvíli je potom úplne prirodzené, že niekto bude astrálne cestovať úplne náhodne a iba ovládaný svojou neudržateľnou mysľou, ale niekto sa dokáže úplne pridržať svojho pôvodného plánu aj v astrálnom svete, ktorý je celkom bez obmedzenia.

Je vhodné sa vrátiť k téme, že naše vedomie sa môže dostávať do rôzne obmedzených dimenzií

1. sféra Hmotná
Začneme tu v hmotnom,

2. sféra Astrálna
postupujeme do astrálneho - teda bez obmedzenia priestoru a čiastočne času v závislosti na priestore,

3. sféra Mentálna / Ducha
ďalej do mentálneho - bez plného obmedzenia času, a stále vyšších, kedy postupne strácame všetky pojmy a zostáva obyčajné vedomie, ktoré sa už ani nechce zúčastňovať obmedzených dimenzií.

4. dimenzia Vedomia
Nasleduje množstvo postupných dimenzií, v ktorých sa rozplývajú druhy obmedzení a akonáhle sa priblížime ako vedomie k ďalekému, avšak dosiahnuteľnému bodu, kedy môžeme stratiť svoje vlastné vedomie, teda zájsť za bod ničoty a ešte oveľa ďalej, potom sa často chceme urýchlene vrátiť do našich hmotných tiel, pretože práve preto sme sa tu narodili, aby sme sa cez ne učili poznávať cestu vedomia.

Kam možno cestovať? Možno za niekým konkrétnym priamo domov?

Možno cestovať doslova na akékoľvek miesto na Zemi, iných planétach aj celého Univerza. Toto poznanie dáva zaujímavé zážitky, avšak ak človek nie je astronóm, potom je menej využiteľné v bežnom živote tu v tele.

Ak cestujeme za konkrétnym človekom, potom sa vždy doslova objavíme u neho. Nezáleží na mieste a priestore, pretože sme jasne definovali záujem byť u človeka, nie u neho doma.

Osobne milujem cestovania do posmrtných sfér na hranici astrálneho a mentálneho sveta, či inak povedané druhej a tretej dimenzie. V prípade potreby potom do vyšších dimenzií / nebý / sfér, ku ktorým sa dostaneme neskôr.

Môže astrálne cestovať každý príp. po nejakom "výcviku", pýtam sa či má každý tieto schopnosti a stačí ich len prebudiť alebo to musí byť dar pre toho kto to vie?

Teraz tu sedíme v telách a čítame pomocou očí tento text. Využívame k tomu naše hmotné telá a ocitáme sa v hmotnom priestore. Úplne vedome práve robíme to, čo robíme. Naše vedomie si celkom vedome vybralo toto telo, pretože pre nás bolo výhodné byť v interakcii s ostatnými vedomiami v telách. My však skôr alebo neskôr opustíme naše hmotné telá a opäť budeme cestovať cez veľmi obmedzenú dimenziu, skrze čoraz menej obmedzené dimenzie, až po neobmedzenú, ktorá obsahuje všetky obmedzené dimenzie, či božstvo. Je len na našom vedomí, kedy sa rozhodneme získať skúsenosti. Niekto skôr, niekto dlhšie a všetko je v poriadku. Rovnako tak je aj potom na nás, či sa budeme chcieť navrátiť opäť do veľmi obmedzených hmotných sfér, či stále ďalej spoznávať menej obmedzené sféry bytia.

Teda áno, astrálne cestovať môže úplne každý, pretože ide o prirodzenú schopnosť každého človeka. Okolo nás je veľké množstvo astrálnych cestovateľov, ktorí rôzne začínali a vďaka tomu vieme, že naozaj stačí len správna cesta a všetci, všetci to dokážeme. A práve to využíva Online kurz Astrálne Cestovanie 😉 V tej chvíli ste pod vedením reálnych astrálnych cestovateľov, ktorí na začiatku prežívali rovnaké pocity, ako práve teraz vy.

Čo ste pri svojich astrálnych cestách našiel, prípadne prečo cestujete?

Predovšetkým ma vždy zaujímala otázka smrti. Aké to je ? Čo sa naozaj ďalej deje ? A vedomé vystúpenie a opätovné navrátenie vedomia do svojho tela dáva úplne jednoznačné odpovede, ktoré si človek doslova zažije sám na sebe.

Koho pri svojich cestách stretávate?

V začiatkoch som cestoval za ľuďmi, potom za zvieratami, ďalej za bytosťami bez hmotných tiel a konečne za zosnulými ľuďmi bez hmotných tiel, ktorí komunikujú úplne rovnako, ako človek s hmotným telom. Vedomie človeka zostáva stále rovnaké, len forma obalu v dimenziách sa mení.

Aký je rozdiel medzi "realitou" a svetom astrálu,ak to smiem tak nazvať. Aké sú rozdiely apd.?

Nachádzame sa v rôzne obmedzených dimenziách, avšak všetky sú reálne, vždy cítime naše vedomie, emócie aj intelekt. Mení sa len ohraničenie vnímanej reality.

Možno v astrálnom svete pohybovať predmetmi, alebo prenášať? Má toto konanie vplyv na "reálny" ?

V astrálnej dimenzii sme najbližšie k hmotnej dimenzii, teda skúsený cestovateľ môže naozaj vyvinúť dostatočne veľkú snahu, aby predmetom pohol. Teda áno, je to možné a je to aj nádherný zážitok, avšak astrálny cestovateľ ihneď spozná, že toto konanie je úplne zbytočné, pretože môže spoznávať oveľa zaujímavejšie zážitky. Na pohybovanie hmotným svetom máme hmotné telo, na pohybovanie sa cez ostatné sféry máme potom iné možnosti.

Je pri vašich cestách napríklad miesto, ktoré navštívite a nikdy ste tam nebol (poznáte z obrázku) rovnaké ako v skutočnosti v danú dobu?

Áno a veľmi rád som si od roku 2003 tieto miesta potvrdzoval osobnými návštevami.

Môžete napr. Vašimi schopnosťami, astrálnym cestovaním hľadať / nájsť ľudí ktorí sa stratili, nezvestných, veci apd?

Áno, v minulosti prebehlo hľadanie vecí, úspešne. Iste túto prax odporúčame začínajúcim astrálnym cestovateľom, lebo ten zážitok je nádherný ... avšak po niekoľkých takýchto cestách je zmysel mimotelového cestovateľa z podobných ciest nulový. Veci sa síce nájsť môžu, ale cestovateľ sa cíti ako keby práve urobil úplne zbytočnú vec. Akonáhle totiž opustíme svoje hmotné telá, tak sa pred nami ukazujú vhodnejšie spôsoby na zhodnotenie, než sa stretávať s ľuďmi či hľadať predmety. Toto dáva zmysel v hmotnom svete, ale v astrálnom nie. Je to dobré len do začiatku, potom poďme ale ďalej.

Ako pri cestovaní rozoznávate minulosť, budúcnosť a "teraz"?

V astrálnom cestovaní sa pohybujeme v prítomnosti, len veľmi ojedinele možno cestovať cez čas. Keď sa naše vedomie dokáže však uvoľniť od ďalších obmedzení, potom čas tu nehrá rolu. Tohto sa môže využívať pri cestovaní do minulých životov napríklad pri regresnej terapii.Každý, kto podobné zážitky prežil potom potvrdí, že to bolo ľahšie, než si vôbec myslel. Vždy záleží len na nás.

Väčšina našich astrálnych cestovateľov sa ocitá v prítomnosti, či skôr vo stvorenom. Dá sa povedať, že tu neexistuje čas, ale len to, čo je stvorené. Avšak vďaka tomu dokážu naši pokročilí astrálni cestovatelia zájsť ďalej a tým sledovať to, čo stále zostáva ako pozostatok minulého konania.

Ako sa líši pozorovanie vami neznámeho miesta, od toho, aké miesta poznáte fyzicky?

V nižších astrálnych dimenziách nijako (1. + 2.), vo vyšších už chýbajú svoje tvary (3.), ale vnímate Astrálnu Silu, v ešte vyšších dimenziách (4.) potom už neexistujú tieto tvary, ani Sila.

Ako sa pozeráte na astrálne cestovanie vzhľadom k osobnému súkromiu a sledovanie ľudí v ich živote?

Všetci sme vedomia, ktoré získavajú skúsenosti cez naše telá. Akonáhle sa ocitnete v astrálnom tele, tak chcete viac, ako obyčajné cestovanie za ľuďmi. Za celý čas som tak skôr pre svoje aj ich potvrdenie takto cestoval, následne potvrdil realitu, ale už vždy som išiel za poznaním ďalej. Akonáhle vystúpime z tela, potom už odpadajú nízke myšlienky, ale chceme spoznávať vyššie poznanie. Teda o súkromí nemusíme mať obavy, lebo každý astrálny cestovateľ chce poznávať oveľa ďalej. Viac, než sa dá vo hmotnej dimenzii / sfére.

Ďalej sa chcem spýtať či Vás môžem požiadať v rámci mojej práce a výskumu o praktickú ukážku Vášho astrálneho cestovania? 

Naše vedomie je možné premiestniť na akékoľvek miesto, preto čítanie listov a počutie rozhovoru patrí medzi samozrejmé prvé poznatky astrálneho cestovateľa. Ihneď si toto potvrdí vďaka sérii pokusných ciest s ľuďmi, ktorí mu tieto cesty povolia vzhľadom k svojmu súkromiu. Po takto vykonanej sérii cestovaní za ľuďmi však mimotelového cestovateľa prechádza potreba takto cestovať a večne si potvrdzovať realitu, lebo astrálna sféra sa pre neho stala samozrejmosťou, faktom. Mimotelový cestovateľ tak buď ukončí svoje cesty a nasleduje bežným životom, alebo má možnosť zisťovať kto vlastne je, ako vedomie skrz ďalšie menej obmedzené dimenzie.

Čím ďalej sa dostáva, tým viac si uvedomuje potrebu ukotvenia vo fyzickom tele. Keď sa ocitne sa v dimenzii Nič (12. - 15.), potom toto ukotvenie je pre neho potrebné k možnosti navrátenia do hmotného tela. Vedomie v takom prípade už nedovolí astrálny výstup pre bežné cestovanie hmotným a astrálnom svetom v záujme napojenia na hmotu až záchrany hmotného tela. Sám cestovateľ sa už vďaka úspešnej minulosti nemá záujem zaoberať týmito otázkami. Menej obmedzené sféry sú pre neho už ako domovom, naopak nižšie sféry školou k učeniu ako Tvoriť. V tej chvíli už často ani nemá záujem o akékoľvek vystúpenie v týchto nízkych sférach, ale putuje do vyšších. Výnimkou tomu môže byť komunikácia so zosnulými, kedy nemusí cestovať do astrálnych sfér, ale môže sa úplne odpútať od pojmov ako čas, priestor a hmota. V tej chvíli všetko stráca svoju existenciu a komunikuje iba s čistým vedomím. Toť aj môj prípad.

Keď to zjednoduším, už som cestoval za mnohými ľuďmi, vždy som túto akciu vykonal, avšak konečné precitnutie u ľudí nenastalo. Bolo to však pre mňa skvelé potvrdenie, ako cestujem. Teraz mi to tak celkom prirodzene nedáva už zmysel a idem ďalej. Avšak pre začínajúcich astrálnych cestovateľov sa tieto prežitky priamo očakávajú. Každý astrálny cestovateľ by si mal potvrdiť reálnosť svojho astrálneho cestovania, avšak pre seba, aby on mal všetko potvrdené. Lebo on spoznáva oveľa vyššie dimenzie a sféry.

👉 A práve preto vznikol online kurz astrálne cestovanie, kde vás prevediem aj práve týmito dôležitými krokmi.

Astrálne cestovanie

Poznaj život nezávislý na hmotnom tele

Chcem astrálne cestovať