Systém myšlienok v našej hlave

Ďakujeme Jirkovi B. (účastník kurzu Vládca Sily, ročník 2016) za nádherne spísané pochopenie, ktoré sa zaoberá neztotožňováním sa s myšlienkami a ich triedením do kategórií. To všetko veľmi pomáha k vedomému žitiu. Prajeme príjemné čítanie. Hoci sa dá určiť veľké množstvo spoločných rysov myšlienok, každý si na svoje kategórie musí prísť sám a dať im vlastné trefné mená, ktoré vystihujú ich pravú podstatu. To potom v človeku vyvoláva tie správne asociácie v podvedomí, keď tieto myšlienky "chytá".

Hlavnou myšlienkou

celého zistenia je "Tvoje vedomie nie sú tvoje myšlienky" alebo tiež "Tvoje myšlienky nie sú tvoju súčasťou". Ľudia majú takú predstavu, že ten hlas, ktorý počujú vo svojej hlave (myšlienky), sú vlastne oni, je to ich vedomie. Nemôže to tak ale byť. Ak tieto myšlienky zaženieš a v tvojej mysli nastane ticho, prestaneš existovať? Neprestaneš, si stále tu. Preto myšlienky nemôžu byť tvojou neoddeliteľnou súčasťou.

Možno to dobre prirovnať k oblečeniu

Ak sa človek oblečie, zdalo by sa, ako by oblečenie bolo súčasťou jeho fyzického tela. Samozrejme to tak ale nie je. Keď si oblečenie vyzlečie, je bez oblečenia, ale stále je to on. Môže byť nahý alebo si môže obliecť iný odev, ale stále je to on, ten rovnaký človek. Rovnaké je to s myšlienkami. Môžeš ich utíšiť alebo prijať nové myšlienky, ale na tvojej pravej podstate, na tvojom vedomí, to nič nemení.

Prečo je dobré si toto uvedomiť?

Náš vnútorný dialóg nám totiž v živote moc nepomáha. Odvádza našu pozornosť od prítomného žitia a posilňuje naše vnútorné ego. Často sa v ňom objavujú rôzne negatívne myšlienky, omieľanie minulosti alebo naivné predstavy budúcnosti. Nič z toho nám v súčasnom živote nijako nepomáha.

Dobrým cvičením

je pozorovanie myšlienok počas dňa a kategorizovanie týchto myšlienok. Ak počúvaš svoju myseľ dostatočne dlho a premýšľaš nad tým, čo hovoria, tak zistíš, že väčšina myšlienok v tvojej hlave sa dá zhrnúť do niekoľkých málo kategórií. Príkladom takýchto kategórií môže byť:

  1. Neexistujúci konflikt - človek si v hlave obmýva skutočnú alebo aj neexistujúcu hádku s niekým iným. Premýšľa nad tým, čo mal povedať inak, aké argumenty použiť, utvrdzuje sám seba vo vlastnej pravde a zosilňuje svoju nenávisť voči tomu, s kým sa háda.
  2. Sebavýčitky - opätovné vracanie sa k nepríjemnej udalosti z minulosti. Skúmanie udalosti zo všetkých uhlov, jej bagatelizovanie, alebo naopak utvrdzovanie sa vo vlastnej menejcennosti a nadhodnotenie vplyvu.
  3. Naivná budúcnosť alebo prítomnosť - predstavy lepšieho života, lepšieho ja. Užívanie si príjemných pocitov z týchto predstáv.
  4. Čo si o mne asi myslia? - rozjímanie nad tým, aké naše správanie asi zanechalo dojem v ostatných ľuďoch. Čo som mal povedať? Čo som mal urobiť?
  5. Závisť - závistlivé a negatívne myšlienky voči druhým. Väčšinou si človek neprizná, že závidí a tak sa táto myšlienka prejaví inak, ale podstata zostáva rovnaká.
  6. Všeobecné denné snívanie - túlanie myšlienok mimo realitu prítomného okamihu bez negatívneho alebo pozitívneho emocionálneho náboja, ale aj tak zbytočné.
  7. Produktívne myšlienky - tieto myšlienky jediné majú spojitosť s realitou a pomáhajú nám. Na rozdiel od predchádzajúcich kategórií, v ktorých sa človek môže zaseknúť aj na celý deň (alebo život), sú väčšinou jednorazového charakteru. Vyriešim problém a myšlienku opustím. Napr. aké ma dnes čakajú úlohy? Kde som si zabudol kľúče? Čo budem dnes variť? Ako najlepšie vyriešiť konflikt s kolegom v práci?

Tieto kategórie sú len príkladom a sú veľmi široké. U každého človeka sa budú líšiť a budú pravdepodobne konkrétnejšie. Niekto si napr. prostredníctvom sebavýčitiek stále opakuje nejaký trapas zo školy ,alebo práce, alebo myslia na svoju nadváhu. Iný si zase v rámci "naivnej budúcnosti" môže predstavovať sám seba, ako rockovú hviezdu na pódiu pred štadiónom plným ľudí ,alebo si užíva predstavu toho, ako všetkým v práci vytrel zrak perfektnou prezentáciou. U niekoho môžu mať opakujúce myšlienky úplne iný charakter. Dôležité je nájsť ich spoločný menovateľ a vytvoriť z neho vlastnú kategóriu a tej potom dať nejaké trefné meno, ktoré človeka hneď trkne, keď danú myšlienku znovu "načapá" vo svojom vedomí.

Zistíš škodlivosť zbytočných myšlienok

V momente, keď objavíš svojich niekoľko kategórií a uvedomíš si, akými nezmyslami sa tvoje myšlienky zaoberajú, zistíš, prečo sú pre teba úplne zbytočné a škodlivé. Keď potom príde nová myšlienka, stačí ju identifikovať v rámci jednej z kategórií a odsunúť preč. V tomto je cvičenie podobné meditácií pozorovania myšlienok a odpinkávání ich, ako balóniky. Rozdiel je v tom, že myšlienky pozorujeme v podstate nepretržite. Možno si tiež zapisovať množstvo myšlienok, ktoré ťa cez deň ovládli, tzn. ktorým si venoval viac času, než bolo nutné. V priebehu času sa potom snaž toto skóre znižovať.

Pre začiatok tu nájdete vhodné audio meditácie

Prelomové zistenia: Silu využite k užitočnejším veciam

Myšlienky možno teda chápať ,ako niečo externé, čo ti len uberá mentálnu silu, ktorá by mohla byť využitá užitočnejším veciam. Toto zistenie pre mňa bolo v mojich 31 rokoch úplne prelomové. Celý život som žil v zajatí myšlienok, s ktorými som sa stotožňoval, a chodil som často s hlavou v oblakoch, neprítomný v súčasnosti. Nechal som sa myšlienkami ovplyvňovať a zaťahovať do emocionálnych turbulencií, ktoré doslova žrali moju mentálnu energiu. Vedomé žitie a odsúvanie myšlienok je teraz pre mňa výsledkom niekoľkých rokov meditácie. Uvedomil som si, že tieto meditácie pre mňa vlastne boli len akýmsi prepravným cvičením k tomu, aby som takto dokázal žiť celý deň a nie iba počas dvadsiatich minút v priebehu meditácie.

Doporučujeme: Metódy Vládca Sily vás dovedú omnoho ďalej, než si viete práve predstaviť.

 

Dokonalé ovládnutie vlastných myšlienok je základný predpoklad pre úspešné astrálne cestovanie. Preto sa mu venujeme aj v samotnom 11 mesačnom kurze astrálneho cestovania.

Nové a moderní audio meditace

Přejít na web

Astrálne cestovanie

Poznaj život nezávislý na hmotnom tele

Chcem astrálne cestovať