Sidris rodina: Ako vidí svet mimotelový cestovateľ?

Mimotelové cestovanie

Dnes sa pozrieme, či možno pomocou astrálneho cestovania vedome skúmať našu realitu, napr. Hľadať stratených ľudí / vecí, páchateľa, či pre potreby vojenského využitia. Zaujímavú otázku zaslal Lukáš, ďakujeme. Áno, je to možné.

Pri astrálnom cestovaní (dušou)

Sme úplne usadení v realite. Nemôžeme si na seba siahnuť, na predmety potom veľmi zložito, ale zato veľmi dobre všetko vidíme. Je to veľa podobnej situácii, kedy by sme boli na mieste prítomní s hmotným telom. Je to úžasný zážitok - nájsť vami hľadaného človeka, vypočuť si rozhovor a zhliadnuť detaily z okolia, čo sa týka predmetov.

Potom sa vedome navrátiť späť do hmotného tela, vziať mobilný telefón a potvrdiť všetko, čoho ste boli svedkom. Bežný človek však chce astrálne cestovať párkrát, najviac dvadsaťkrát za život, pretože objavuje mnohé, ako lepšie žiť aktuálne život, ktorý následne naplní. Spoznáva nezávislosť na svojom hmotnom tele. Stále žije, avšak o to lepšie a vedomejšie si užije práve onú hmotu a hmotné telo.

Astrálny cestovateľ získava nielen sebavedomie, ale aj potvrdenie, že v hmotne môže konať čokoľvek a nezávisle na ostatných ľuďoch, ktorí s ním potom môžu len (ne) súhlasiť. Získava zážitok a zisťuje, že až raz bude jeho hmotná schránka umierať, tak sa od nej dokáže úplne vedome odpútať. Bežní ľudia bez týchto prežitkov za všetkým hľadajú senzáciu, ale mimotelový cestovateľ získava otvorenie sa do reality - onú pravdu, že sa nie je čoho obávať a môže úplne slobodne čokoľvek tvoriť.

Mimotelový cestovateľ sa už nedomnieva, ale on vie a zažíva.

Mentálne (duchovné) cestovanie

Úplne vhodné je napojenie na ostatných ľudí aj pomocou mentálneho cestovania, avšak v týchto sférach už stráca platnosť priestor a tvar. Je tak skoro nemožné určiť presný tvar predmetu, nieto ešte prečítať text. Je však veľmi ľahké napojiť sa na vedomie iného človeka a vykonať tak jeho introspekciu. Napríklad aký má pocit z toho, kde sa práve nachádza. Uvediem príklad dvoch spôsobov mimotelového cestovania, a to z pozície cestovateľov:  

Ako to vidí astrálny cestovateľ?

Prichádza do prítomnosti človeka, rovnako ako keby tam prišiel fyzicky, s tým rozdielom, že sa tu ocitá behom okamihu. Astrálny cestovateľ doslova vidí, že onen človek stojí pri vode. Najbližšie je most so špecifickými tvarmi, a vníma, čo má dotyčný človek na sebe. Všíma si detaily a je v hmotnom svete. Uvažuje logicky a prežíva emócie. Ocitáme sa v bežnom hmotnom prostredí a naň nadväzujúcim astrálnym svetom.

Ako to vidí mentálny cestovateľ?

V krátkom okamihu sa ocitá v okolí sledovaného človeka, úplne vníma jeho emočnú rozpoloženie, ale tvary priestoru vníma až na základe pocitov onoho človeka. Ocitá sa tak v rozpoložení špecifického časopriestoru onoho človeka, na rozdiel od astrálneho cestovania. V mentálnom cestovaní tak doslova cítime, že v blízkosti človeka tečie voda a aký má z toho pocit. Vnímame jeho realitu.  

Chcete zažiť astrálne cestovanie? Tu máte návod priamo od astrálnych cestovateľov.

Naučte sa mentálne cestovanie tu.

Nové a moderní audio meditace

Přejít na web

Astrálne cestovanie

Poznaj život nezávislý na hmotnom tele

Chcem astrálne cestovať