Zákon akcie a reakcie pri komunikácii s ľuďmi

Dnes prichádzame s úryvkom z textu o ceste Vládca Sily, ktorý pojednáva o zákone akcie a reakcie pri komunikácii s ostatnými ľuďmi.

Ide o úryvok zo 7. stupňa, ku ktorému sa dostaneme približne po roku intenzívnej práce. Na začiatku spoznávame a ovládame sami seba, postupne prechádzame k poznávaniu okolia a hmoty, potom k ostatným bytostiam a až následne sa učíme pôsobiť na iné bytosti.

V tomto stručnom teoretickom odseku je skryté veľa dôležitej pravdy, ktorú odhalíme predovšetkým už spomínanou praxou, avšak aj tak veríme, že každému čitateľovi prinesie tento textík určitý druh pochopenia.

Doplňujúce sekvencie písané kurzívou majú slúžiť pre dovysvetlenie čitateľom, ktorí nekráčajú cestou Vládca Sily (keďže Vládcovia už toto všetko reálne na sebe prežívajú a v ich prípade sa teda nejedná o teóriu, ale čistú prax).

Ak sa oprieme o stenu, pôsobí na nás rovnako veľkou silou, ako my pôsobíme na ňu. Zjednodušený princíp zákonu akcia = reakcia. Tento zákon, rovnako ako všetko hmotné, má obdobu aj na jemnohmotnej úrovni.   

Už toto uvedomenie, že všetko čo sa dá popísať fyzikálnymi zákonmy (okrem gravitácie, ktorá je spojená výlučne s hmotným svetom), má svoju podstatu na jemnohmotnej úrovni, je obrovské pochopenie. Keď chcem niečo zmeniť, je vždy lepšie pôsobiť "zhora smerom dolu" než opačne.

Takže ak vyšleme k niekomu emóciu s určitou silou, vráti sa nám späť emócia o rovnakej sile - jediný "zádrheľ" tu je, že je už jedno, či je sila pozitívna, alebo negatívna, pretože toto je len naše subjektívne pomenovanie.

Každá situácia, vec, predmet je vo svojej podstate neutrálny. Nálepku "pozitívne" a "negatívne" získava až vďaka nášmu spracovaniu, ktoré je ovplyvnené mnohými faktormi: životné skúsenosti, povahovými vlastnosťami, momentálnej nálade, doterajším vzťahom k príslušnej situácii a mnohými ďalšími faktormi. 

Môžeme sa stretávať aj s tzv. "Neprimeranými reakciami". Už to ,ako sme si to krásne pomenovali - "neprimerané" - je veľavravné, pretože práve "primeraná reakcia" by bola tá, ktorá sa rovná vyslanej sile. V tejto chvíli si môžeme predstaviť opäť oný múr, na ktorý pôsobíme.

Čo sa stane, keď naše pôsobenie bude väčšie, než aké dokáže múr zniesť ?
Hmota popraská a múr sa rozpadne na hŕbu častí a každá časť vyvinie určitú silu pri páde na zem, až sa môže celá zem zachvieť.

Podobný princíp pôsobí na emocionálnej úrovni - pôsobili sme viac, než je druhá strana schopná absorbovať a tak sa spustí vlna "neprimeraných" emócií. A rovnako ako po ohlušujúcom rámuse padajúceho múru zostáva pokojný a prázdny priestor, tak po vlne emócií prichádza pokoj a ticho na duši. Podobne je to aj s nafukovacím balónikom a ihlou. Keď je balónik v pokojnom stave, môžeme ihlou pôsobiť silnejšie a vracia sa nám rovnaká sila, akou pôsobíme.

Vo chvíli, keď balónik začneme plniť vodou (ako keď u nás stúpa hladina emócií), tlak ihly sa musí zmenšiť, aby sa nám vrátila správna reakcia. Keď balónik naplníme ešte viac, stačí už len malý tlak, aby balónik praskol a nastala "neprimeraná reakcia" v podobe poliatia prúdom vody. Čím viac v sebe má človek nahromadenej energie, tým horšie sa odhaduje, akú silu treba vyslať, aby konverzácia mohla prebehnúť v pokoji.

Tento zákon platí aj z pohľadu karmy: "Niečo urobím, tak sa mi to vráti." Preto poďme k vedomej komunikácii

základy vedomej komunikácie ovládneme už na prvom stupni - približne po 2 mesiacoch - a tým skvalitníme hneď na začiatku cesty vzťahy s ostatnými ľuďmi, staneme sa sebavedomejšími a pevnejšími vo svojich názoroch

pridať ďalší krôčik, ktorý sme teraz pochopili vďaka zákonu akcie a reakcie: Správaj sa k ostatným tak, ako chceš, aby sa oni správali k tebe.

Ako sa majú k tebe ľudia správať, keď niečo nezvládáš a si kvôli tomu nervózny? Keď od teba niečo potrebujú? Keď ti chcú oznámiť dôležitú správu? Vďaka zážitku Vedomia, kedy si len a len čisté Vedomie, dokážeš ľahko precítiť, že na druhej strane nie je rozčúlený cudzí človek, ale že si to ty sám - momentálne rozčúlený. Si to ty sám - ako sa k sebe zachováš?

Na ceste Vládca Sily sa na vyšších stupňoch zoznamujeme s prežívaním nášho nesmrteľného vedomia, aj našou astrálnou silou. Poznávame naše vnútro, a tým prežívame túto hru života. Vo chvíli, keď všetko vnímame z nadhľadu vyšších sfér, sa dokážeme krásne vcítiť do akejkoľvek situácie a s prehľadom a pokojom všetko vyriešiť v najlepší prospech všetkých.

Vydaj sa s nami na cestu Vládca Sily

Nové a moderní audio meditace

Přejít na web

Astrálne cestovanie

Poznaj život nezávislý na hmotnom tele

Chcem astrálne cestovať