Vaša charizma určuje kvalitu života

Aké máte vlastnosti a ktoré životné situácie ich u vás prebúdzajú k životu? Zamyslite sa práve teraz sami nad sebou. Vypíšte si všetky vaše vlastnosti a začnite sa pozorovať počas celého dňa. Toto dôležité uvedomenie nám môže zlepšiť život, ak to ale neurobíme, zostaneme len bábkami, ktoré sa nechávajú vláčiť okolitým svetom.

Každý chceme žiť život najlepšie ako sa dá, preto si venujme čas len pre seba a zamyslenie sa nad sebou samým. Vlastnosť je individuálny opis každého jedinca. Súhrn našich vlastností nám dodáva vnútornú integráciu. Vďaka ich unikátnych kombinácií a jedinečného spôsobu vnímania a prežívania jednotlivých vlastností sa stávame odlišnými od ostatných ľudí - máme svoju unikátne charizmu.

Z hľadiska psychológie má vlastnosť veľa kategórií. Ide napríklad o temperament, povahové vlastnosti, záujmy, schopnosti, inteligencia, ideály, hodnoty, zvyky atď. Z pohľadu jemnohmotného je aj samotná vlastnosť iba formou energie.

Vlastnosť je to prvé a posledné. Sú to naše myšlienky a naše reakcie na ne. Podľa kvalít našich vlastností vidíme a hodnotíme kvalitu sveta. Vonkajší svet má milióny podôb, ale pre nás je to len jedna jediná a to tá, ktorú sme schopní vnímať cez naše vlastnosti.

Krásny a veľmi pravdivý je príklad s pohárom vody, ktorý niekto vníma spolovice plný a druhý človek, ktorý sa v rovnaký okamih pozerá na ten istý pohár s vodou ho vidí napoly prázdny.

Je teda vidieť, že len naše vlastnosti ovplyvňujú to, aký prežívame život. Na prvom mieste potrebujeme k užívaniu tohto sveta fyzické telá a hneď na to kvalitné vlastnosti. Len vďaka vycibreným vlastnostiam môžeme prežívať dokonalý svet.

Keď chceme zmeniť náš život, našu realitu, ktorá je okolo nás, je jediným východiskom zmeniť našu charizmu. O akú veľkú zmenu sa bude konať, záleží len na našich životných cieľoch. Možno bude stačiť len málinko poupraviť, ale tiež je možnosť, že prejdeme radikálnou životnou zmenou. Odmenou nám potom bude život, ktorý nás bude napĺňať a bude spĺňať nami nastavené pravidlá a požiadavky.

  1. Je to len váš život, ako ovládate svoju vlastnú myseľ? Otestujte sa.
  2. Rozvoju charizmy sa venujeme na ceste Vládca Sily.

Astrálne cestovanie

Poznaj život nezávislý na hmotnom tele

Chcem astrálne cestovať