Cestovanie v čase: príčina a následok mentálneho cestovania

"Keď pri astrálnom cestovaní môže duša cestovať do budúcnosti aj minulosti, tak ma zaujíma, či v situácii, keď niekto pri astrálnom cestovaní odcestuje do minulosti 10 rokov späť, do času, v ktorom sa stala nejaká udalosť a duši toho astrálneho cestovateľa sa podarí jej zabrániť alebo pred ňou varovať (napr. napísať niekomu, koho chcem varovať), či tým môžem zmeniť budúcnosť, resp. Prítomnosť ??
Ďakujem vopred za vašu odpoveď. :-)
Radek Fiala"

Krásny deň, Radku,
čo sa týka priamo astrálneho cestovania, tak tam je pohyb v čase veľmi obmedzený. Existuje tam len prítomnosť, ktorá je z pohľadu nášho vnímania času mierne flexibilná - napr. Keď ja vystúpim zo svojho tela o 12 tej a vy o 16 tej, tak sa dokážeme v astrálnom svete napriek tomu stretnúť. Ale tým je akýkoľvek "pohyb v čase" v astrálnych sférach u konca. Nemožno cestovať niekoľko rokov späť, ani do budúcnosti.

Pre takéto cestovanie v čase je potrebné sa špecializovať na mentálne cestovanie. Mentálne cestovanie je cestovanie našim vedomím / duchom. Sú to vyššie sféry, kde už neexistuje pevný čas, a tak na naň pozeráte ako zhora na filmový pás, ktorý si môžete ľubovoľne pretáčať, k vybranej udalosti sa priblížiť a vnoriť sa do nej.

Takto budete všetko vnímať veľmi jemne, ľahko snovo, všetko bude trochu v hmle (oproti astrálnemu cestovaniu, ktoré je veľmi reálne a zážitkové). Najlepšia možnosť, ktorá sa vám tu potom naskytá, je napojiť sa na určitého človeka a cez neho prežívať jeho emócie k danej situácii.

Nič tu však už nemôžete meniť, ste iba pozorovateľom. Po takomto mimotelovom zážitku je potrebné opäť opustiť telo dotyčného, ísť do bieleho nekonečného priestoru (nad onen filmový pás) a opäť klesať k svojmu telu.

Ako začať?

A) Tu máte návod na samotné mentálne cestovanie. alebo

B) mentálnemu cestovaniu sa veľmi priblížite a to úplne prakticky na našej regresnej terapií.

Nové a moderní audio meditace

Přejít na web

Astrálne cestovanie

Poznaj život nezávislý na hmotnom tele

Chcem astrálne cestovať